HÄLSNINGAR GREETINGS GITARRACKORD GUITAR, CHORDS HEMSIDAN HOME PAGE de Maré Om livet och varför

om hans härstamning finns längre till höger på denna sida >>>>>

Jag och min son Mathias har också gjort tilläggssidor med biografiska detaljer och några porträtt. Det är ju kul att se hur våra förfäder såg ut! Har ni några trevliga porträtt av anfäderna hemma så skicka mig en kopia, helst digitalt, så ska jag se om vi kan klämma in dem.

Erik de Maré


Adressen är: Östra Hyllievägen 12

216 21 Malmö


Det finns många luckor och frågetecken i detta släktträd. Speciellt gäller detta de närmaste generationerna efter urfader Jacques le Bel och de allra senaste generationerna. Ni kan hjälpa mig att fylla i och räta ut frågetecknen genom att skicka mig ett E-postmeddelande med rättelser och tillägg.

Och finns det någon som vet något säkert om Jacques le Bels härstamning? Tyvärr framgår inte det av det gamla Geschlecht Register (ett europeiskt släktträd) som länge funnits i släkten och som jag renskrivit. Några teorier

      Kära släktingar!

Idén med detta släktträd är att försöka reda ut hur alla som heter de Maré är släkt med varandra. Nu blev ju släktträdet ganska stort som ni kan se och för att det inte skall bli alltför svåröverskådligt, så  har jag varit tvungen att införa begränsningar. Jag tar därför bara med dem som är födda med släktnamnet de Maré eller som lagligen bär namnet. Detta betyder att jag tar med fruar. Jag tar också med döttrar men inte deras barn om de inte med lagens rätt tagit namnet de Maré. (Man har ju numera rätt att ta sin mors flicknamn.)

Biografiska detaljer  för nr 1 - 42 klicka här.         Biografiska detaljer  för nr 43 - 76  klicka  här.

Biografiska detaljer  för nr 77 - 124 klicka  här.     Biografiska detaljer  för nr 125 och följande   klicka  här.

Biographical details for numbers 1 - 42 click here.      Biographical details for numbers 43 - 76 click here.

Biographical details for numbers 77 - 124 click here.  Biographical details for numbers 125 and following click here.

Alternative theories

It has been suggested that Jacques le Bel did not belong to the de Maré (de Marets, de Mareth, de Marees or how the spelling was) family, but to the le Bel family, an important family from Picardie. A Jacque le Bel is said to have been baptised 1617 in the Notre Dame de Nancy-cathedral.

There is also a theory, that he came into the service of the Pfalzgraf Karl Gustav when the latter was visiting France 1642 - 1643 The task being initially as translator or language assistance.

Alternativa teorier

Det har framförts en teori om att Jacques le Bel inte tillhörde släkten de Maré (de Marets, de Mareth, de Marees eller hur det nu har stavats) utan släkten le Bel, en inflytelserik familj från Picardie. En Jacques le Bel lär enligt kyrkregister ha döpts i Notre Dame de Nancy-katedralen år 1617.

Det finns också en teori om att han kom i pfalzgreven Karl Gustavs tjänst under dennes besök i Frankrike 1642 – 43. Uppgiften kan från början ha varit som översättare eller språkhjälp.some portraits. It’s fun to see what our ancestors looked like isn’t it. So if you have any portraits of the ancestors at home, please send me copies, by e-mail if you can.

Erik de Maré


My address is: Östra Hyllievägen 12

216 21 Malmö, Sweden

There are many omissions and questions in this family tree. You could help me filling the gaps and answering the questions by sending me an e-mail with corrections and additions.

And is there anybody who knows anything about Jacques le Bel’s descent? The old Geschlechts Register (a European family tree) that has been in the family for a long time and that I have made a clean copy of, does not answer the question. You’ll find some theories about his origin a little bit further to the right on this page >>>>>

I and my son Mathias have also made additional pages with biographical details and

Dear relatives

The purpose of the family tree is to explain how  those who bear the name de Maré are related to each other. As you can see the tree has become rather big and in order not to make it too hard to grasp I have had to set some limits. Therefore I only include those who are born with the name de Maré or lawfully bear the name. This means that I include wives. I also include daughters but not daughter’s children unless they have legally taken the name de Maré. (In Sweden at least, you are nowadays entitled to take your mothers maiden name.)

301 Thea Ida Helena

1996


302 William Peter Jacob 1998


303 Sebastian 2006


304 Rebecka 2008


305 Grim Otto Baltzar 1994

306 Gry

Christina Li

1997

307 Christina Nike Siri Jansdotter Johanna

1994

308 Linda Helena Therese

1989

309 Carl Johan Bertil

1978


310 Per Otto Daniel

1981


311 Ingrid Sofia Linnea

1996


312 Malin Ellen Karin

2010


314 Karl Erik Sixten Varg

2010


201 Kerstin Helena 1962


202 Carl Mathias 1966

1996 - 2011 g m Malin

1970


203 Erik Jacob 1970

g m Cecilia

1977


204 Fredrick Baltzar

 1962

g m Ann-Li  Signe

1964


205 Malin

Christina

1964

206 Hans Christian

 Baltzar 1966

g m 1 Pia 1966

2 Sara Berit Elisabeth 1977

207 Sebastian

Jan Baltzar 1971

g m Remona Bodil

1974

208 Christofer

Baltzar 1974

209  Karin Malin Madeleine

210 Bo Eric Geo

 1975

211 Maria Elisabeth

 1978

212 Fredrik Bertil Gustaf Baltzar

1973

213 Armando

Jorge

1948

214 Carlos

Horatio

1947

215 Bertil Peter

1951

g m Ingegärd  Maria

1948

216 NilsPeter

1963

217 Per Claes (Andy )

1960

218 Randy

1985

G m Sabina

219 Isaac

1989

220 Billy

1993

221 Karl Magnus

1988, g 12/4 2011 m Hanna Kerstin Mercedes 1988

222 Jan William

1996

223 Jeanna Filippa

1998

224 Jonathan Samuel Tobias

1999

225 Ludvig Erik

2003

226 Hugo Sune

2009

227 Jacob Erik Baltzar

2006

228 Viktor Johan Samuel

2009

229 Alexandra Ida

2005

230 Isabella Hilda

2007

231 Mikkel Oliver

2001

232 Frederik Scott

2005

233 Siri Elisabeth

2009

234 Philip Carl Christian

2002

235 Josephine

2004

238 Hanna

2004

239 Tilda

2007

Otto Mathias 1935 - 1935

142 Erik Gustaf 1936

g m Monica

1939

143 Eva Elsa Maria 1949

144 Helene  Margareta Anna Elisabet

1937

145 Nils Carl Baltzar

1940

g m Christina 1941

146 Gustaf Robert Baltzar 1943

g m Boel 1944

147 Birgitta Elin

Elisabet

1938 - 1980

148 Karin

Margareta

Elisabeth

 1949

149 Bo

 1947

g m Elisabeth

1952

150 Anders Göran

Baltzar

1944 - 1968

151 Bertil Göran

Baltzar 1949

Son med Anette Kristina Broman 1949

152 Hillevi

1913 -

153 Nimia Ramona

1917 -

154 Carmen Alcira 1908 -

155 Btitta

Hillevi

156 Otto Alfonso

1915 -

g m Alicia 1915 -

157 Pedro Gustavo

1917 - 1918

158 Carlos Antonio

1921

g m Lilia Angelica 1917

159 Enrique

Alejandro 1921

160 Alfonso

Salvador

1923

161  Bertil

1913 - 2002

g m Karin

1917 - 2001

162 Henriette

Madelaine

1920 - 1989

163 Olga Ingrid

1921

164 Thorgny Rolf

1923 - 1943

165 Catharina Harriet Ylva

1936

166 Agneta Ingrid Charlotte

1938

167 Susanne Henriette

1943

168 Björn Baltzar 1954

169 Anders Stefan

1956

g m Joyce

1965

170 Ann-Margret

1949

171 Lena Sybille Susanne

1957

172 Anna Henriette

1966

173 Beatrice Margaretha

 1968

174 Eva Louise

 1972

175 Anders Fredrik  Samuel

1969

g m Carina 1971

176 Göran Daniel

 1971

g m Jessica

1973

177 Stefan Mathias

 1973

g m Therese 1973

178 Caroline

1982 G m Alexander 1982

179 Erik

1966

180 Christoffer

1970

g m Camilla

1973

181 Nina Elisabeth

1979

182 Anders Jonas

Christian

 1973

183 Göran Pontus Christian 1975

g m Hanna

1975

184 Sofia

1984

185 Annika Charlotta

1971

186 Lena  Malin

 1974

187 Martin Tobias

1976

188 Fredrik

 Lennart Axel

1972

189 Charlotte

Ingrid Marianne

1975

190 Peter

Lennart Olof

1983

191 Per Bogumil

Olof (Charlie )

1973

192 Philip Antoni

 1975

193 Niklas Janusz

 1976

194 Anna Katarina

Byung Youn

 1983

195 Sofia Marianne

Woo Hee

 1986

196 Alexandra Elizabeth

1989

197 Alice Emily

Louise

1978

198 Cloë

Eleanor

1980

199 Florence

Alexandra

1984

200 William James

(Jamie )Hutson

 1980

44 Hilding Gösta 1889 - 1935

45 Helene Aimée 1897 - 1969

g m Knut Ulfsparre

46 Marianne Thérèse Aurore 1903 - 1979

G m Louis Christie

47 Mathias Otto Gustaf Adolf 1908 - 1987

Provinsialläkare I Filipstad

G m 1 Solveig 1907 - 1979

2 Kerstin 1914

53 Carl Gustaf Adolf Baltzar

1906 - 1965

Kommendör

g m Margareta 1911 - 1988

54 Jean Jacques Baltzar

1907 - 1984

Länsråd I Karlskrona

g m Gunhild 1911 - 2000

55 Greta Aurore Alma Hélène

1910 - 2008

56 Göran Bogislaus Baltzar

1914

Källarmästare

g m Britta Viola 1920

69 Gustaf Fredrik Baltzar (Gösta)1880 - 1933

g m Agueda

1891 - ?

70 Eva Maria

 Henrietta

1881 - 1932

71 Arvid Otto Alfred

1883 - 1968

g m Alcira

1887 - 1941

72 Bertil

1884 - 1917

Son med Elsa (Elsie )Svedling

73 Henriette Margareta

Charlotta (Greta )

1886 - 1982

74 Brita Eleonora

1888 -

76 Elsa  Maria

1886 -

77  Nils

1887 - 1953

g m Olga Hilda

1891 - 1978

78 Ingrid

1890 - omkr 1983

79 Folke

1896 - 1977 g m Ingrid Helena

1905 - 1976

80 Henriette

(Ette )

1899 - 1996


82 Rolf

1888 - 1964

102 Anna Miriam

(Anja )

1931

104 Sybille Agnes

 Marie Irma(Lillebil ) 1922

105 Baltzar Georg Samuel

1927

g m Inga Margareta (Inga-Greta ) 1922-2007

106 Irmelin Margareta Ellinor

1929

107 Rutger Gösta Jacques

 1930

g m Clary

1930

108 Gunilla Barbara Eva

1932

112 Jan Magnus

 1937

g m Irma Birgitta

1942

113 Stefan Samuel

1940

g m Ingela

1941

114 Madeleine Göthilda

1944

115 Nils Göran Christian 1948

g m Elisabeth

1949

117 Jacques Samuel

 1944

g m 1 Gun 1944

2 Jill Hoffman 1945

118  Anna Camilla

 1947

121 Mary

 Bonnie

 1948

122 John  George

 1951

123 Francis

 Xavier

 1954

127 Lennart Olof Alfred

1943

g m Britta


128 Marianne Vega

1945

129 Hans Per Olof

1946

g m Katarina

1949

134 John Richard Simon

1942

g m Margaret

135 Giles David Jacques le Bell 1947

g m Victoria 1950

136 Annette Marie

 Ingrid 1950

140 Bridget

(Biddy )

1942

141 Catherine

Runa

1957

43 Gustaf Georg Hakon Adolf 1859 - 1916

Häradshövding I Torna och Bara

g m 1 Hilda Eugenia 1864 - 1889

2 Annie Lovisa Eleonora 1873 - 1947

48 Anna Christina

Helena Henrietta

1861 - 1934

49 Maria Charlotta

1864 - 1936

50 Selma Julia

1866

51 Elin Elisabeth

1869 - 1955

52 Bror Birger Baltzar

1871 - 1949

Advokat I karlskrona, auditör vid flottan

g m Elisabeth Johanna Selma Mathilda 1875 - 1941

67 August Hugo Baltzar

1850 - 1897

68 Otto Gustaf

1851 - 1929

g m Hillevi

1857 - 1889

75 Thorgny

1853 - 1941

g m Harriet Nilsine

1860 - 1951?

81 Alfred Henrik 1860 - 1937

g m 1 Ellen Fredrika Wilhelmina 1867 - 1952

2 Amalia Charlotta (Lizzie)1870 - ?

83 Carl Garibaldi

1861 - 1930

g m Harriet Wilhel-mina 1869 - 1922

84 Henriette Maria Marg areta

1862 - 1942

88 Baltzar Otto

1866 - 1898

89 Syster Ottonie

1868 -

90 Anna

?

dog ung

101 Fritz Gustaf Samuel (Gösta )

 1894 - 1977

Civilingenjör, Direktör vid ASEA, Västerås g m Miriam Ingeborg 1900 - 1971

103 Erik Baltzar

 1895 - 1940

Kapten vid Dalregementet I Falun

 g m Sybille Hildegard Helena 1895 - 1996

110 Jeanne Augusta Göthilda

1903 - 1975

111 Jacques Göran  Magnus

1904 - 1974

Överläkare I Karlstad

g m Inga Margareta ( Inga-Maj ) 1917 - 2005

116 Ernst  Samuel  Magnus

1904 - 1994

VD vid SEB I Göteborg

g m Majt 1907 - 1994

120 Baltzar Leo

1903 - 1974

Civilingenjör, Maryland

g m Mary  Theresa(Bonnie )1917

124 Mary  Wynne

 1913 -

126 Olof Gustaf Samuel

1912 - Överläkare, Östersund

g m Ulla  Gertrud Johanna 1918 - 2007

130 Carin  Elisabeth

 1915 - 2004

133 Ian Richard (Dick )

1909 -

Köpman, England

g m Betty 1910 - 2008

137 Eric Samuel 1910 -

Arkitekt, London

g m 1 Vanessa 1907 - 1972

2 Enid 1916 -

138 Inga Brita

1914 - 1980

139 Patrick Baltzar (Pat )1916 - Psykiater, London

g m 1 Valentine 11920 -

2 Turid 1933

33 Hilda Elisabeth Eleonora 1818 - 1897

34 Ulrika Sofia Charlotta 1820 - 1904

35 Emilia Augusta Charlotta 1823 - 1909

37 Rosalie 1828 - 182?

38 Constance Amelie Adèle 1832 - 1890

40 Aurore Caroline Henriette

1821 - 1918

41 Josefine Elisabeth Charlotta

1823 - 1880

42 Carl Adolf Ludvig

1825 - 1877

Kronofogde I Varberg

g m Helena Sofia 1831 - 1923

57 Jacob Gustaf

1827 - 1877

58 Anna Julia 1829 - 1918

59 Emelie Marianne 1832 - 1923

60 Henriette Charlotte 1834 - 1908

66 Gustaf

1825 - 1882

g m Henriette Christina 1825 - 1894

85 Anna Emma Maria

1826 - 1838

86 Thorgny

1828 - 1846

87 Alfred  Bernhard

1831 - 1898

g m Henriette Charlotta

Ottonie 1837 - 1915

91 Emil Baltzar Theodor

1833 - 1863

98 Maria Augusta Helena

(Ellen)

1859 - 1869

99 Anna Mathilda

Gabriella

1860 - 1938

100 Jacques Gustaf Baltzar

1861 - 1929

Överstelöjtnant

g m Agnes Carolina 1866 - 1948

109 Johan Viktor Samuel

1864 - 1955

Advokat I Göteborg

g m Jeanna Göthilda 1879 - 1973

119 Baltzar Emil Leo

1865 - 1947

Överingenjör, USA

g m Mary (Daisy ) 1872 - 1943

Halvar Johan August

1867 - 1869

125 Karl Julius Alfred

1869 - 1926

Stadsläkare, Strängnäs

g m Ellen Charlotta 1882 - 1967

131 Maria Margareta Helena (Maja )

1872 - 1972

132 Bror Erik August

1877 - 1950

Direktör, Stockholm

g m Ingrid 1877 - 1968

27 Christina Gustafva 1783 - 1863

28 Carl Fredrik

 1790 - 1831

29 (Carl Johan Petter)

1792 -

Osäkra uppgifter

31 Carl

1793 - 18??

Militär I rysk tjänst

32 Fredrik Gustaf

1795 - 1825

Fänrik vid livgrenadjärerna

g m Catarina Charlotta 1795 - 1828

36 Adolf Ludvig

1796 - 1877

Överste

g m Amalia 1810 - 1883

Jacob Gustaf

1797 - 1799

39 Jacob Gustaf

1799 - 1834

Riksbankskamrerare

g m Henriette Charlotta 1798 - 1878

61 Ester Emerentia Charlotta

1801 - 1876

62 Carolina Gustafva

1804 - 1875

63 Frans Oscar

1814 - 1840

65 Anders Baltzar  1798 - 1882

Bruksägare, Ankarsrums bruk

Adlad de Maré

g m Anna Maria 1806 - 1886

92 Maria Ulrica

1800 - 1865

93 Maria Emerentia Sofia

1802 - 1839

94 Leocadi

1806 - 1873

95 Ottiliana Sofia

1810 - 1816

96 Emilia Albertina

1814 - 1900

97 Johan Gustaf Samuel

1820 - 1880

Landshövding I Kopparbergs län

g m Augusta Mathilda 1839 - 1898

22 Anna Magdalena

?


23 Maria Elisabeth

1756 - ?

24 Marie Elsa 1760 - 1828

25 Johanna Margareta

1761 -

26 Johan Fredrik

1763 - 1836 Överstelöjtnant

g m 1 Ulrika Charlotta 1768 - 1833

2 Christina Catharina 1767 - 1833

30 Carl Lorens Ludvig

1766 - 1819

Major vid Jönköpings regemente g m Ester Elisabeth 1769 - 1847

64 Jacob Fredrik Gustaf 1770 - 1821

 Auditör vid flottan. Bergsråd

g m 1 Emerentia Helena 1777 - 1816

2 Maria Margareta 1779 - 1854

Grenen är numera utgången på den manliga sidan

 Catarina Helena 1681 - 1753

Helena Christina 1683 - 1751

 Carl

 1684 - 1686

 Jacob

1687 - 1745

 Adolf Lorens

1688 - 1746

Johan

1689 - 1733

Carl

1689 - 1755

Anna Margareta

1690 - 1765

Mariaa Elisabeth

1693 - 1749

Ingeborg Brita

1694 - 1760

Hedvig Sophia

1695

15 Catharina

1696 - 1783

16 Cristina

1708 - 1772

17 Jacob

1709 - 1760

18 Marie Charlotte

1711 - 1728

19 Anna Greta

1717 - 1761

20 Johan 1717 - 1790

Godsägare

g m Eva Catarina 1728 - 1802

21 Elsa Marie

1723 - 1785

Marie

1725 - 1752

Appolonie

1727

2 Catharina Helena

1655 - 1731

3 Jacob

1655 - 1709 vid Poltava. Kgl livdrabant

Adlad Ridderborg. Se vidare adelskalendern

4 Johan

1659 - 1743   Löjtnant vid Bohusläns dragoner

g m 1 Catarina Baltzer

2 1698 Anna Hedvig Baltzer

5 Gustaf

1661 (167?) - 1713

Löjtnant vid Östgöta regemente

6 Vendel

1661 - ?

7 Christina

1662 - 1690

8 Johanna Christina

1662 - 1742

9 Anna Margareta (Annika)

1668 - 1738

10 Charlotta

1670 - 17??

11 Carl Hinric

1673 - 1709 vid Poltava

Löjtnant vid Södermanlands regemente

12 Catharina Elisabet (Elsa)

1677 - 1751

13 Maria Catharina

16?? - 1752

14 Apollonia

16?? - 1756

1 Jacques le Bel

omkr 1618 - 1701

Kammartjänare hos (dåvarande pfalzgreven, sedermera)Karl X Gustaf

g m Catharina Sheibe 1635 - 1718

Finger settings for guitar chords/Grepptabell för gitarr

Variant av släktvapnet

313 Nathaniel Orion

2014

236

Tyra Ellen Elisabeth

2014

237

 Carl Wilhelm

Olof

2016