HÄLSNINGAR GREETINGS GITARRACKORD GUITAR, CHORDS HEMSIDAN HOME PAGE de Maré Erik de Maré Östra Hyllievägen 12 S 216 21 Malmö Sweden

Hitta alla tänkbara grepp till gitarrackord

I mitten av 1970-talet uppfann jag en allt i ett omställbar grepptabell för gitarr. Den täcker alla tänkbara tonarter och de flesta tänkbara ackorden.

     Men den är ingenting för nybörjare. Du måste kunna något om harmonilära för att ha någon nytta av den.

     I exemplet nedan är den inställd på E dur och C# moll och du hittar alla tänkbara grepp längs greppbrädan.

     Du kan enkelt tillverka en sådan grepptabell med hjälp av en PDF-fil som jag kan skicka till dig om du sänder mig 20 kronor.

Find all possible finger settings for guitar chords

In the middle of the 1970’s I invented an all in one adjustable finger-settings table for guitar. It covers all possible keys and most possible chords.

     But it’s nothing for rookies. You have to know first thing about harmony to really benefit from it.

     In the example below it is set on E major and C# minor and you can find all the finger settings along the fretboard.

     You can easily make such a finger-settings table with the help of a PDF file that I will send to you if you send me 3 US $ or an equivalent sum in other currencies.