HÄLSNINGAR GREETINGS HEMSIDAN HOME PAGE de Maré Biografier 43 - 76
119  Baltzar Emil Leo (född 28/10 1865 i Falun – död 1947)                                                                >>>

Avlade mogenhetsexamen i Falun 4/6 1884, elev vid Falu bergskola 1885, utexaminerad därifrån 1886, reste till Nordamerika 1887, överingenjör vid Middwall Steel Works i Philadelphia, USA.

Gift 28/1 1902 i Germantown med Mary de Solms Williams (född 28/10 1872 i Philadelphia – död 1943) dotter till Francis Howard Williams, Esq. och Mary Beatrice Houston.

G.C.E. at A level in Falun 4/6 1884, student at the School of Mines of Falun 1885, graduated from the school 1886, went to North America 1887, chief engineer at Middwall Steel Works in Philadelphia, USA.

Married 28/1 1902 in Germantown to Mary de Solms Williams (born 28/10 1872 in Philadelphia – dead 1943) daughter of Francis Howard Williams, Esq. and Mary Beatrice Houston.


120  Baltzar Leo (född 1/9 1903 – död 1974)

Maskiningenjör vid Aberdeen Proving Ground, vigd 1975 till ständig diakon i romersk-katolska kyrkan, katolsk kaplan vid Harford Memorial Hospital i Aberdeen, MD, USA.

Gift 1947 med Mary Theresa (Bonnie) Curran (född 1917 – död 1974) matematiker.

Mechanical engineer at the Aberdeen Proving Ground, 1975 ordained permanent lay worker in the Roman Catholic church, catholic chaplain at the Harford Memorial Hospital in Aberdeen, MD, USA.

Married 1947 to Mary Theresa (Bonnie) Curran (born 1917 – dead 1974) mathematician.


121  Mary Bonnie (född 16/5 1948)

Mikrobiolog, anställd vid US Food and Drug Administration, bosatt i Washington, DC, USA

Microbiologist, employed by the US Food and Drug Administration, living in Washington, DC, USA


122  John George (född 7/6 1951)

Specialist på mekaniska spänningar vid tillverkning av högtrycksutrustning för kärnkraftsindustrin.

Gift 25/10 1980 med Janice de Souza (född 6/4 1954) bosatt i Gaithersburg, MD, USA.

Expert on mechanical strains at manufacturing high-pressure equipment for the nuclear power industry.

Married 25/10 1980 to Janice de Souza (born 6/4 1954), living in Gaithersburg, MD, USA.


123  Francis (Frank) Xavier (född 5/11 1954)

Rymddatorspecialist hos General Electric Company, bosatt i Silverspring, MD, USA.

Space computer expert at the General Electric Company, living in Silverspring, MD, USA.


124  Mary Wynne (född  2/4 1913)

Gift 1:a gången 1936 med Newbern Smith. Paret fick barnen Newborn och Sandra. Gift 2:a gången 30/4 1977 med Manning Lee, konstnär (född 1894 – död 1980). Bosatt i Chestnut Hill, PA, USA

Married 1st time 1936 to Newbern Smith. The couple had the children Newborn and Sandra. Married 2nd time 30/4 1977 to Manning Lee, artist (born 1894 – dead 1980). Living in Chestnut Hill, PA, USA


TILLBAKA


Biografier 125 och följande >>112  Jan Magnus (född 25/10 1937)

Studentexamen 1956 i Karlstad, med lic 65 i Göteborg, underläkare vid Västerviks lasarett 66 – 67, barnsjukhuset i Göteborg 67 – 72, barnläkare vid Västra Frölunda sjukhus 73, pension okt 2002.

Gift 11/6 1965 med Irma Birgitta Liljhagen, (född 26/10 1942, fil mag, journalist, adjunkt vid Hvitfeldtska gymnasiet. Bosatt i Kullavik.


113  Stefan Samuel (född 6/3 1940)

Student 1959 i Karlstad, civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg, departementsråd i jordbruksdepartementet.

Gift 2/3 1968 med Gertrud Ingela Torberntson (född 9/12 1941) lågstadielärare. Bosatt i Stockholm (f n i Bryssel).


114  Madeleine Göthilda (född 6/3 1944)

Student 1963 i Karlstad, franskstudier i Frankrike 63 – 65, stewardesse i SAS 65 – 66, handläggare på Forsvarsministeriet i Köpenhamn 66 – 72, försäljningschef för SAS-hotellen i Danmark 74 – 79, presskoordinator vid Danmarks Turistråd 79 – 82, hotellägare, Hotel Medi i Ikast 82 – 93, handläggare vid det turistpolitiske sekretariat i Erhvervsministeriet 1993 – 1999, nu kundchef vid Erhvervs og Boligstyrelsen.

Gift 1) 1966 – 75 med Jon Ousen, (Född 15/7 1938) flygkapten, 2) 17/12 1977 med Max August Pedersen (född 8/9 1943) konsult vid Copenhagen Business College. Bosatt i Köpenhamn.


115  Nils Göran Christian (född 15/9 1948)

Studentexamen i Karlstad 1968, civilingenjör vid Chalmers 73. Anställd vid Ericsson I olika befattningar 1974 - 2008, senast som Insurance Risk Manager. Efter pensionering deltid som Risk Management Consultant vid Ekelöw Info Security 2009 - 2010.

Gift 29/7 1972 med Ragna Elisabeth Janthe (född 8/11 1949) fil mag, adjunkt vid Skarpängsskolan. Bosatt i Täby.


116  Ernst Samuel Magnus (född 4/12 1904– död 1994)                        Se bild nedan.

Jur. kand i Uppsala 28, tingstjänstgöring 28 – 31, notarie Svea hovrätt 31 – 32, bankjurist Skandinaviska banken Stockholm 32 – 46, Göteborg 46, biträdande direktör i Göteborg 54, vice VD 60, VD 60. KVO.

Gift 4/11 1943 med Majt Ericsson (född 12/2 1907). Bosatt í Göteborg.


TILLBAKA


117  Jacques Samuel (född 24/1 1944)

Fil dr i matematisk statistik vid Lunds universitet 1975, universitetslektor vid Umeå universitet 1976-79 och anställdes 1979 som universitetslektor och 1999 som professor i matematisk statistik vid Chalmers i Göteborg.

Gift 1) 1970 - 94 med Gun Barbro Minnhagen (född 22/12 1944), fil lic, lektor vid Katedralskolan i Växjö, - 2) 20/6 1995 med Jill Anita Margareta Hoffmann (född 18/6 1945), leg psykolog och psykoanalytiker.

Bosatt i Sävedalen och Stockholm.


118  Anna Camilla (född 26/10 1947)

Fil kand. Gift 1976 – 97 med Mongi (Abraham) Gharbi (född 24/12 1945) fransk tekn dr, geolog. Paret fick barnen Sarah, Hanna och Nadja. Camilla och barnen är bosatta i Göteborg.100  Jacques Gustaf Baltzar (född 24/11 1861 i Stockholm – död 1929)

Volontär vid Dalregementet 17/1 1879, elev vid infanterivolontärskolan i på  Karlsborg  11/6 – 14/9 1880, avlade examen där 14/9, avlade mogenhetsexamen 28/5 1881, sergeant i regementet samma år 1/7, elev vid krigskolan samma år 14/7, utexaminerad därifrån 31/10 1882, underlöjtnant i Dalregementet samma år 24/11 och vid regementet 3/3 1884, elev vid skjutskolan på Rosersberg 8/7 – 27/9 1885, löjtnant 1/5 1891, genomgått utbildningskurs för fältarbeten samma år 27/7 – 13/8, överste löjtnant i armén.

Gift 6/3 1891 på Forsnäs i Alsters socken i Värmlands län med Agnes Karolina Lexow (född 10/6 1866 på Forsnäs – död 1948) dotter till bruksägaren Hans Fredrik Lexow och Agnes Fredrika Dahlander.


101  Fritz Gustaf Samuel (Gösta) (född 17/4 1894 på Holm i Stora Tuna socken i Kopparbergs län – död 1977)

Studentexamen i Falun 1912, civilingenjör Chalmers 15, anställningar i Sverige 16 – 20, USA, Chile, Sydamerika 20 – 28, chef vid Aseas dotterbolag i Madrid 31, montageingenjör i Västerås 34, chef för filialen i Stockholm 42, ordförande i Elarbetsgivareföreningen 42 – 59, RVO. Hobbies: golf, segling

Gift 31/5 1936 med Miriam Ingeborg Edström (född 15/12 1900 – död 1971) dotter till Sigfrid Edström och Ruth Randall.


102 Anna Miriam (Anja) (född 17/11 1931)

Gift 1) 1955 – 75 med Mats Allan Bergström ( född 1931) civilingenjör  - 2) 12/11 1975 med Hans Georg Turesson Wennerholm (född 1929) jur och fil kand, företagskonsult, Bryssel.


103  Erik Baltzar (född 17/7 1895 på Holm i Stora Tuna socken i Kopparbergs län – död 1940)

Deltog som frivillig i tyska armén i första världskriget mellan åren 1917-1918.Fick sin svenska officersfullmakt 1920.Gymnastikdirektör med examen från GCI. Kapten vid Dalregementet.

Gift 17/5 1921 med friherrinnan Sybille Hildegard von Sass från Tyskland (född 23/12 1895 – död 16/9 1996), dotter till hovrättsrådet friherre Georg Friedrich von Sass och Marie Roos. Paret bodde i Falun.


104  Sybille Agnes Maria Irma (Lillebil), Falun (född 1/9 1922)

Gift 8/6 1947 med kamreren Per Anders Lusth (född 1906 – död 1974). Paret fick barnen Agneta, född 1944 och Erik, född 1945?.


105  Baltzar Georg Samuel (född 25/7 1927).

Realexamen 1943, anställningar vid länsstyrelsen, Dalregementet och Götabanken, kassör i Falu Motor AB 56 – 62, FN-tjänst 63 – 64, försäkringsbolaget Thule 65, kassör vid Fahlströms Åkeri 66 – 79, kamrer i Fahlströms Motor AB 79 – 80, därefter pension och olika uppdrag.

Gift 5/12 1953 med Inga Margareta (Inga-Greta) Brask (född 18/6 1922 - död 8/7 2007). Bosatt i Falun.


TILLBAKA


106  Irmelin Margareta Ellinor (född 25/2 1929)

Gift 5/3 1957 med skogsförmannen Rune Boström, (född 16/7 1927 – död 1996?). Bosatt i Vuollerim.


107  Rutger Gösta Jacques (född 4/9 1930)

Realexamen 1947, stamanställd vid Svea Artilleriregemente i Sundbyberg 48, artilleriets kadettskola i Östersund 51, avsked som fänrik 54, ingenjörsexamen vid Tekniska Institutet Stockholm 56, anställd vid Vattenfall 56 – 65, Skanska 65 – 87, konsultfirman Bo Alte AB 87 – 95.

Gift 6/10 1956 med Clary Marianne Karlsson (född 6/10 1930) försäljare. Bosatt i Lerum.


108  Gunilla Barbara Eva (född 8/11 1932)

Studentexamen 1952 i Falun, Barlocks 52, sekreterare vid AEG i Stockholm 53 – 54, kontorsföreståndare, senare kamrer vid Korsnäs AB:s utvecklingsavdelning i Gävle 54 – 91, oppositionsråd i Gävle 91 – 98. Bosatt i Gävle.


109  Johan Viktor Samuel (Sam) (född 26/2 1864 i Stockholm – död 1955).           

                 ---->

Avlade mogenhetsexamen i Falun 1882, student vid universitetet i Uppsala samma år, jur. fil. kandidat 1883, avlade hovrättsexamen i Lund 1896, extra ordinarie hovrättsnotarie, advokat i Göteborg.

Gift 7/11 1902 med Jeanna Göthilda Magnus (född 15/5 1879 – död 1973) dotter av grosshandlare Ernst Samuel Magnus och Henriette Meyer.


110  Jeanne Augusta Göthilda (född 21/8 1903 – död 1975)                             >>>

Gift 27/5 1926 med köpman Allan Herman Sichel (född 7/8 1900 – död 1965). Paret bodde i London och fick barnen Jan Herbert, Peter Allan och Janet Barbara.


111  Jacques Göran Magnus (född 4/12 1904 – död 1974)                                          

Medicine doktor. Överläkare och chefsläkare vid lasarettet i Karlstad.

Gift 30/1 1937 med Inga Margareta (Inga-Maj) Forsheim (född 8/5 1917, död 2005). Bosatt i Göteborg.


94  Leocadi (född 22/4 1806 på Ankarsrum - död 10/11 1873 i Västervik)


95  Ottilliana Sofia (född 1810 – död 1816)


96  Emelie Albertina (född 31/10 1814 på Ankarsrum - död 7/6 1900 i Stockholm)

Gift 20/6 1839 i Västervik med prosten i Norra Tjusts kontrakt, kyrkoherden i Ed och Eds kapellförsamling av Linköpings stift Johan Olof Olai (född 1/5 1804 i Allhelgona socken i Östergötlands län - död 2/6 1865 i Eds kapellförsamling, begraven på kyrkogården där). Paret fick barnen Johan Olof Gustaf Emil, Emma Marie, Otto Samuel, Ernst Baltzar och Mathilda.


97  Johan Gustaf Samuel (född 12/4 1820 i Västervik – död 3/1 1880 i Falun, där han även begravdes)

Student vid universitetet i Uppsala 27/10 1836, avlade juridisk filosofisk examen 1839, extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen samma år 20/6, avlade hovrättsexamen 3/6 1841, extra ordinarie kanslist samma år 22/6, extra ordinarie notarie i Svea hovrätt samma år 7/8, auskultant i råd-stufvu- och kämnersrätten i Stockholm samma år 8/10, vice notarie där 10/1 18343, extra ordinarie fiskal i hovrätten 15/1 1847, vice ordförande vid andra livgardet samma år, kopist i justitierevisionsexpeditionen 30/4 1850, notarie och kanslist i järnkontoret, tillförordnad notarie i borgarståndet riksdagen 1850 – 1851, biträdande polismästare i Stockholm samma år 29/4, tillförordnad polismästare i Stockholm 15/5 1852, polismästare samma år 29/5 – 1855, riddare av första klassen av Vasaorden 18/12 1855, underståthållare i Stockholm samma år 4/10, riddare av Nordenstjärneorden 3/5 1861, landshövding i Kopparbergs län 13/11 1863 och var som sådan mycket verksam för länets bästa, kommendör med stora korset av Nordenstjärneorden 1/12 1875, ordförande i komitten för ordnandet av brännvinslagstiftningen 1877.

Han betecknas som en sällsynt duglig och mångsidigt intresserad ämbetsman, som vann tjänstemännens och allmänhetens förtroende genom ett både auktoritärt och humant framträdande. Han ägde ett klart huvud, snabb uppfattning samt en stor stilistisk talang.

Gift 11/10 1858 i Stockholm med Augusta Matilda Ahlgren (född 16/8 1839 på Lindö i Vallentuna socken i Stockholms län - död 31/12 1898 i Falun) dotter till kaptenen Julius Ahlgren och Augusta Fröberg.


TILLBAKA


98  Maria Augusta Helena (Ellen) (född 1859 – död 1869)


99  Anna Matilda Gabriella (född 1/9 1860 i Stockholm – död 1938)

Gift 6/8 1881 i Falun med kaptenen i Dalregementets reserv, riddaren av första klassen av Svärdsorden, Otto Sixten Alfred Svensson (född 19/3 1847 i Höreda socken i Jönköpings län – död 1937). Paret bodde i Tärna, Leksand, Uppsala, Gävle, på Gäddviksholm och i Eksjö. De fick barnen Sigrid Maria Charlotta, Gunhild, Ellen, Sonja, Hugo Martin Samuel, Helfrid och Rolf Otto. Alla barnen fick efternamnet Roland, troligen efter Ottos mamma som hette Charlotta Rolander som ogift. Otto Svensson ansåg att han i sin militära bana haft nackdelar av att heta Svensson.


TILLBAKA

87 forts.

Alfred hade precis som sin far en mycket fast vilja och ett hett temperament. Ett exempel på hans rättframma språk var när han tilltalade en av sina anställda ingenjören Hugo Lundberg. Alfred som hade observerat att ingenjör Lundberg hade ganska radikala idéer, kallade honom därför till sig en kväll och frågade: ”Vad har ingenjören egentligen för politiska åsikter?” – Då Lundberg svarade att frågan var för svår att i all hast besvara, sa Alfred ”Ja, och det behövs ej heller, ty jag säger som en bekant fransman sagt, att den är en dum karl som inte i sin ungdom entusiasmeras av de frisinnade idéerna, men att det också är den dum karl, som vid fyllda 25 år inte hunnit lära sig att det ej går att omsätta i Levande livet. Ingenjören fyller ju snart 25 år. God natt, god natt!”. Bland de närmsta medarbetarna som utgjordes av ingenjörer och tjänstemän, ansågs var han svår att samarbeta med, vilket ledde till stor omsättning av dessa tjänster. Bland övriga brukets personal var han mycket populär och ansågs sträng men rättvis.

Gift 9/5 1865 på Stockholms slott med hovfröken åt änkedrottning Josephine, Henrietta Charlotta Ottonie Ramsau (född 14/2 1837 på Hellekis i Medelplana socken i Skaraborgs län - död 25/3 1915 i Stockholm) dotter av löjtnanten Otto Johan Henrik Ramsay, (adliga ätten nr 215), och Christina Charlotta Wästfelt, (adliga ätten nr 1035).


TILLBAKA


88 Baltzar Otto (född 21/9 1866 på Ankarsrum – dog ogift 25/8 1898 på Ankarsrum)

Mogenhetsexamen 16/5 1884, elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1884-1886, elev vid bergsakademien i Leoben i Steiermark 1886-1887, anställd vid Ankarsrums bruk 1887, disponent för aktiebolaget Ankarsrums bruk 1895 efter att hans far avsagt sig posten av hälsoskäl.

Fadern Alfred väntade länge med att ge Baltzar medinflytande i Ankarsrums bruk, mycket beroende på hans stormiga ungdomsår, men även beroende på att Alfred inte ansåg honom lämpad. Uppdraget som disponent skötte han bra fram till att fadern dog 1898 även om otur med flera års dåliga konjunkturer och brist på kapital på hösten 1898 tvingade fram en försäljning av aktierna i bruket. Därmed gick bruket ur släkten. Ett halvår efter faderns död tog Baltzar sitt eget liv (enligt uppgift sedan han spelat bort en kvarts miljon kronor i Paris). Skotten invid den gamla eken utanför bruksherrgården 25 augusti 1898 blev slutet på den sekellånga de Maréska epoken vid Bruket.


89  Syster Ottonie (född 6/7 1868 på Ankarsrum – död?)

Gift där 11/9 1890 med vice häradshövdingen, friherre Carl Gustaf Gripenstedt (född 1853 – död 1935), (friherrliga ätten nr 402). Paret bodde på Nynäs i Södermanland och fick barnen Carl, Ebba och Alfred.


90  Anna (dog ung, begravdes i familjegraven på Ankarsrum)


TILLBAKA


91  Emil Baltzar Teodor (född 26/12 1833 på Ankarsrum - dog ogift 20/11 1863 i Västervik och begravdes i familjegraven vid Ankarsrum)

Fanjunkare vid Smålands husarregemente 28/1 1850,  officersexamen 3/3 1851, underlöjtnant vid nämnda regemente samma år 5/7, extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1855, avgången 1856, löjtnant  5/71861.


92  Maria Ulrika (född 24/7 1800 på Ankarsrum - död 8/4 1865 i Västervik)

Gift 20/11 1825 på Ankarsrum med grosshandlaren i Ankarsrum Lars Magnus Lybeck (född 3/3 1790 i Västervik - död där l/9 1879). Paret fick barnen Johan Gustaf, Ebba Maria, Axel Magnus, Sophie, Pierre Fredrik, Carl Ulrik och Anna Hilda.

 

93  Maria Emerentia Sofia (född 2/11 1802 på Ankarsrum - död 13/1 1839 i Linköping, begraven där bredvid sin man)

Gift 1/7 1828 på Ankarsrums bruk med majoren Gustaf Daniel Isac Ehrenborg (adliga ätten nr 1109), (född 2/7 1795 - död 28/8 1858 i Linköping). Ägde Torfors i Kärna socken i Östergötlands län och köpte efter hustruns död Dagsbo vid Västervik. Paret fick sonen Johan Gustaf Wilhelm Casper.

83  Carl Garibaldi (född 3/5 1861 på Toverum – död 1930)

     Volontär vid 1:a livgrenadjärsregementet 25/4 1879, mogenhetsexamen i Västervik 21/5 1880, elev vid krigsskolan samma år 14/7, utexaminerad 28/10 1881, underlöjtnant samma år 18/11, ordonnansofficer vid 2:a arméfördelningen 18/11 1888, löjtnant 5/9 1889, adjutant vid nämnda arméfördelning 8/3 1893, kapten i armen 26/4 1901, riddare av första klassen av Svärdsorden 1/12 1902, kapten i nämnda regemente samma år 5/12, major vid regementet 31/12 1909, avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 9/6 1911. 1901-1911 ledamot av Kalmar läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott, 1902-1911 vice ordförande i styrelsen för Kalmar läns brandstodsbolag, 1905-1925 av Kungl. Maj:t förordnad ledamot i styrelsen för Västervik – Åtvidaberg – Bersbo järnvägs AB. Carl ägde och bebodde Marieholm.

     Gift 14/2 1889 i Göteborg med Harriet Vilhelmina Kjellberg (född 11/7 1869 i Göteborg - död 27/12 1922 i Stockholm) dotter till grosshandlaren Carl Ossian Kjellberg och Ingeborg Arnoldsson.


TILLBAKA


84  Henriette Maria Margareta (född 3/12 1862 på Nygård – död 1942)

     Gift på Nygård 23/4 1883 med kammarherren Hans Filip Stiernswärd (adliga ätten nr 2053) (född 1850 - död 1909). Paret arrenderade och bebodde Bäckaskog. Henriette bodde efter makens bortgång i Kristiansstad. Paret fick barnen Hans Gustav Rudolf, Carl Baltzar, Arvid Filip och Ebba Harriet Maria.


85  Anna Emma Maria (född 11/0 1826 på Ankarsrum – död där 8/12 1838 och begraven i familjegraven i Ankarsrum.


86  Thorgny (född 1828 på Ankarsrum – död 1846 begraven i familjegraven i Ankarsrum)


TILLBAKA


87  Alfred Bernhard (född 17/3 1831 på Ankarsrum i Hallingebergs socken - död 6/1 1898 på Bankestad i västra Eds socken, begravd i familjegraven i Ankarsrum)

Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1851-1852, förvaltare vid Ankarsrum 1853- 1861, riddare av Norska S:t Olavsorden 23/7 1866, riddare av Franska hederslegionen 1868, extra fullmäktig i Järnkontoret 1871, riddare av Nordstjärneorden samma år 18/12, kommendör av Österrikiska Frans Josefsorden med kraschan 1874, ledamot av riksdagens 1:a kammare 1875-1891, ledamot av lantbruksakademien 1879, kommendör av första klassen av Vasaorden 1/12 1880, ordförande i Hultfreds- Västerviks järnverksaktiebolag 1882-1884, ordförande i Kalmar läns norra landsting 1883- 1892, ordförande i samma läns hushållningssällskap 1883-1888, verkställande direktör för aktiebolaget Ankarsrums bruk 1883, kommendör med stora korset av Vasaorden 1/12 1890.

Arrenderade jämte sina bröder Gustaf och Baltzar Ankarsrum och Toverum 1861-1870 samt var jämte dem ägare av Nygård 1862-1882, av Ankarsrum och Toverum 1870-1883, ägde från 1877 Bankestad i Västra Eds socken i Kalmar län samt Eds bruk och Vinäs. Alfred bodde i bruksherregården på Ankarsrum. När Gustaf och Alfred tog över Ankarsrums bruk efter fadern 1870 var det Alfred som var den egentlige ledaren medan Gustav, med sina erfarenheter från Toverum, intog en mer stödjande ställning. När Gustaf och fadern Anders Baltzar dog 1882 kom Alfred och Gustafs söner överens om att skapa aktiebolaget Ankarsrums bruk med ett aktiekapital om minst 1,4 miljoner kronor och högst 2,5 miljoner kronor. Av de 280 aktierna som utställdes ägde Alfred 174. Efter faderns och broderns bortgång hade Alfred stor framgång i det offentliga livets. Under de år han satt i riksdagens första kammare hade han ett stort inflytande inte minst beroende på sin nära vänskap med statsministrarna Tyselius och Themptander.

Alfred lede aktiebolaget Ankarsrum från dess bildande 22/12 1882. Han utvecklade Ankarsrums bruk högst betydligt och införde bland annat framställning av emaljerat gjutjärnsgods. 1895 lämnade Alfred disponentbefattningen av hälsoskäl. Han vägde ca 170 kg och kunde med nöd röra sig. Se vidare under  nr 88 Baltzar Otto. Mera om brukets historia kan läsas i boken ”Ankarsrums Bruk. 350 år” utgiven av Ankarsrums Hembygdsförening 2003.

forts.  >>

TILLBAKA

81 forts.

det till hågkomst av hans majestät Konung Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum instiftade minnestecknet samma år 18/9, kapten samma år 19/11, adjutant hos hertigen av Västergötland samma år 20/11, militärattaché vid beskickningen i Berlin samma år 26/11 – 31/3 1904, riddare av första klassen av kungliga sachsiska Albrektsorden 23/4 1898, Riddare av tredje klassen av Preussiska Röda örns orden 6/5 1900, Badiska Jub. medalj 25/4 1902, riddare av första klassen av Svärdsorden samma år 1/12, stabsadjutant och kapten vid generalstaben samt överadjutant och major i samma stab 8/10 1903, officer av kungliga Sachsiska Albrektsorden 14/3 1904, riddare av första klassen av Badiska Zähringer Löwenorden m ekl. samma år 23/3, stabschef vid 1:a arméfördelningen samma år l/8 - 12/6 1905, riddare av Norska S:t Olavsorden 1/12 1904, kammarherre med tjänstgöring hos hertigen och hertiginnan av Västergötland 15/5 1905, chef för hertigens av Västergötland hovförvaltning samma dag - 1/8 1920, Kommendör av andra graden av Danska Dannebrogsorden 11/9 1906, riddare av andra klassen av Ryska S:t Annaorden, riddare av andra klassen av Ryska S:t Annaorden och Ryska S:t Stanislausorden med kraschan 1908 i april, avsked med tillstånd att såsom major inträda i generalstabens reserv samma år 4/6, riddare av Nordenstjärneorden samma år 16/6, kommendör av första graden av Danska Dannebrogsorden 3/3 1911, kommendör av andra klassen av Nordenstjärneorden 30/9 1914, hovmarskalk hos hertigen och hertiginnan av Västergötland 31/12 1915, Österrikiska röda korsets hederstecken av femte klassen med krigsdekoration 5/3 1916, Preussiska röda korsets medalj av tredje klassen samma år 1/9, kommendör av första klassen av Norska S:t Olavsorden 16/9 1918.Henrik var en stor naturvän och jägare. Hans stora älskvärdhet och urbanitet gav honom vänner inom stora kretsar. Han bodde i Stockholm.

 Gift 1:a gången 19/2 1887 i Tyska kyrkan i Stockholm med Riksgrevinnan Ellen Fredrika Vilhelmina von Hallwyl (född 29/7 1867 på Erikslund i Västerljunga socken i Södermanland – död ?) dotter till godsägaren, kaptenen, riksgreve Walter von Hallwyl och Vilhelmina Anna Fredrika Kempe. Henrik skiljde sig från henne 24/8 1906. Gift 2:a gången 15/6 1920 i Stockholm med Amalia Charlotta Lizzie Östberg (född 5/6 1870 i Ljungskile i Ljungs socken i Göteborgs och Bohus län – död ?) dotter av lantbrukaren Svante Östberg och Carolina Hansson.


Riksgrevinnan Ellen

82  Rolf (född 9/5 1888 i Stockholm – död 28/4 1964 i Kiambu, Kenya)

RVO, OffBulgS:tAO, RFrHL, Smajv, Siamesiska orden Vita Elefantordens guldmedalj.

Rolf var på sin tid en av Sveriges mest kända utlandssvenskar. Han hade bostad i Kenya, Paris och på Karlaplan i Stockholm. Han grundlade och ledde Svenska baletten i Paris 1920-1925 och var chef för Les Theatres des Champs Elysées 1920-1927. Han stiftade Les Archives International de la Danse i Paris 1933, var styrelseledamot i Stockholmsutställningen 1930, grundlade Dansmuseet på Operan i Stockholm och hade en del år kaffefarm i Kenya, som förvaltades av hans kusin Folke (nr 79). Rolf gjorde ett flertal jordenruntresor och hade en mycket förnämlig samling av  spanska 1600-talsmästare, franska modernister och Nils von Dardel. Han var mångårig medlem av Travellers Club.

Du kan finna bilder från hans hem i Paris under adressen

http://www.ravjagarn.se/blogg/2011/02/hos-svenska-balettens-rolf-de-mare


TILLBAKA77  Nils (född 20/9 1887 på Marieholm i Eds socken Kalmar län – död 1953)

Utexaminerad från Göteborgs handelsinstitut 1905, Reservofficersexamen 20/4 1907, understelöjtnant i Smålands husarregementes reserv samma år, löjtnant 17/11 1911, avsked samma år 15/12, kapten vid Persiska gendarmeriet samma år, deltog i expeditioner och fälttåg i Persien, Mesopotamien och Kurdistan 1911-1917. Utmärkelser: guldmedalj 1912, Persisk guldmedalj för tapperhet i fält 1913, riddare av fjärde klassen av Persiska lejon- och solorden samma år, major 1914, riddare av tredje klassen av Persiska lejon- och solorden 1915, Turkiska Meschidieorden 3 kl samma år, avsked ur persisk tjänst och gick i tysk tjänst under världskriget, ryttmästare i preussisk tjänst 1916, flygspanare i Flandern i norra Frankrike 1918, Riddare med Preussiska järnkorset av andra klassen samma år, Preussisk minnesmedalj, avsked ur tysk tjänst vid revolutionen i november samma år,

Ägde Altaltmansdorf vid Camenz i Schlesien från 1/1 1920.

Gift 28/4 1920 i Berlin med Olga Hilda Hedin född 6/10 1891 i Lund – död 1978) dotter till godsägaren Lorenz Hedin och Hilda Kinberg.


TILLBAKA


78  Ingrid (född 10/11 1890 i Eksjö – död omkring 1983)

Gift i Eksjö 17/5 1911 med f. d. löjtnanten i Smålands husarregementets reserv, farmaren Gillis Lindström (född 30/1 1882 i Göteborg). Paret ägde farmen Servgoita i Njoro, Kenya. Paret fick barnen Nils Julius, Harriet, Nina Ingrid Christina och Viveka.


79  Folke (född 19/6 1896 i Eksjö – död 3/10 1977 i Malindi i Kenya)

Studentexamen 14/5 1917, officersaspirant vid Svea livgarde samma år 26/9, utexaminerad från krigsskolan 18/12 1919, underlöjtnant vid nämnda garde 31/12 1921, utexaminerad från gymnastiklärarekursen vid gymnastiska centralinstitutet 7/6 1924, löjtnant samma år 9/8, på övergångsstat 11/12 1925 för att kunna bli kaffefarmare i Kenya. – Folke tillbringade resten av livet i Kenya förutom åren 1939-1947 då han åter tjänstgjorde på Svea livgarde. Han förvaltade Colswold estate i Kiambu, Kenya, åt kusinen Rolf (nr 82).

Gift 19/10 1935 med Ingrid Helena Bergenhem (född 1905 – död 1976.


80  Henriette (Ette) (född 23/2 1899 i Eksjö – död i mars 1996)

Gift 16/3 1926 i Kenya med farmägaren Nils Axel Fjæstad (född 22/2 1890). Paret ägde och bebodde Kidogo estate i Kiambu, Kenya. De fick barnen Nils Johan, född 2/12 1929, Thomas Torgny, född 18/2 1931, och Hugo Folke, född 13/12 1933.


TILLBAKA


81  Alfred Henrik (född 30/1 1860 på Toverum i Locknevi socken i Kalmar län – död 8/8 1937 i Stockholm)

Volontär vid 2:a livgrenadjärregementet 30/11 1877, korpral 24/9 1879, mogenhetsexamen 21/5 1880, elev vid krigsskolan samma år 14/7, sergeant 18/7 1881, fanjunkare samma år 21/7, utexaminerad samma år 28/10, underlöjtnant vid nämnda regemente samma år 18/11, ordonnansofficer vid 2:a fördelningens stab 7/6 1886 – 12/12 1888, aspirant vid Generalstaben 1/10 1888 - 31/7 1890, löjtnant 1/2 1889, repetitör vid krigshögskolan och adjutant hos inspektören för militärläroverken 1/4 1891 –30/11 1897, ordonnansofficer hos hertigen av Västergötland (Prins Carl) 24/12 1895, Siamesiska kronorden 4 kl 14/7 1897, riddare av Danska Dannebrogsorden samma år 27/8, innehavare av

forts.  >>